Praktijk informatie

Over

Zonneveld Osteopathie is een praktijk voor osteopathie gelegen in Amsterdam-Oost. De praktijk is gevestigd in het karakteristieke oude Burgerziekenhuis. Osteopaat Kai Zonneveld D.O. MRO® is verbonden aan de praktijk. Kai behaalde op 12 februari 2017 de titel Diploma in de Osteopathie (D.O.) met het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van osteopathie bij het prikkelbaredarmsyndroom.

Zonneveld Osteopathie is geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).


Adres

Domselearstraat 42, 1093 MA Amsterdam

Parkeren

Er geldt betaald parkeren in de Domselaerstraat, u betaalt €6,- per uur.

Openbaar vervoer

Vanaf het station Amsterdam Muiderpoort loopt u in enkele minuten naar de praktijk. Plan u reis.

Contactgegevens

Kai Zonneveld D.O. MRO®

Mobiel: +31(0)6 11 08 57 13

E-mail: kai@zonneveldosteopathie.nl

Tijdens de behandeluren wordt de telefoon niet altijd beantwoord. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het is ook mogelijk om via Whatsapp of sms contact op te nemen.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00. Indien u buiten de aangegeven tijd een afspraak wilt maken is dat mogelijk, neem hiervoor contact op met de praktijk.

Afspraak maken

U kunt eenvoudig online een afspraak maken.

Afmelden

Indien u verhinderd bent, neem dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de praktijk. Zo geeft u andere mensen de kans om op korte termijn een afspraak in te plannen. Zonder tijdige afmelding wordt er 50% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht.

Tarieven

Een consult osteopathie kost €95. Een consult osteopathie voor baby's en kinderen kost €70. Het consult kunt u per pin en/of contant voldoen.

Verzekering & vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de behandeling vanuit de aanvullende verzekering. Uw eigen risico wordt niet belast. Voor juiste gegevens kunt u het beste uw polis of verzekeraar raadplegen. Zonneveld Osteopathie is geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).

Raadpleeg uw polis, neem contact op met uw zorgverzekeraar, of kijk op de website van de zorgwijzer: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/osteopathie

De behandeling

De eerste behandeling bestaat uit een intake, onderzoek en behandeling. Er zal met u besproken worden of uw klacht een indicatie is voor osteopathie. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan omvat de therapievorm. De behandeling duurt ongeveer 45 minuten.

Trek comfortabel ondergoed aan ter behoeve van het lichamelijk onderzoek.

Het is mogelijk dat u iets langer moet wachten. De behandeling kan door omstandigheden uitlopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

De osteopaat houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De osteopaat gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De osteopaat mag geen gegevens zonder uw toestemming doorgeven aan derden.

Klachten

Uw osteopaat hoort het uiteraard graag als u tevreden bent. Helaas kan het ook voorkomen dat uw behandeling niet helemaal naar wens verloopt. Dan is het zowel voor uzelf als voor uw osteopaat prettig om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen.

Bespreekt u eventuele klachten altijd zo open mogelijk met uw osteopaat. Alleen wanneer u uw klachten kenbaar maakt kan uw osteopaat hierop inspelen. In verreweg de meeste gevallen leidt een goed gesprek tot een bevredigende oplossing.

Mocht u er gezamenlijk, of met bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Osteopathie.

Lees meer over de Klachten- en Geschillenregeling Osteopathie.


Procedure Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 07-04-2018

Deze procedure beschrijft op welke wijze binnen Zonneveld Osteopathie voldaan wordt aan de vereisten van de AVG. Deze wet is per 25 mei 2018 van toepassing.

Verwerking verantwoordelijke:

Binnen de praktijk is er slechts één verwerking verantwoordelijke (de eigenaar) en zijn er geen andere verwerkers van persoonsgegevens.

Vastlegging persoonsgegevens:

Er zijn twee situaties binnen de onderneming waarbij persoonsgegevens worden vastgelegd:

1. Ten behoeve van de administratie.

Dit betreft: naam, adres, telefoonnummer, email en geboortedatum.

Doel: Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de factuur naar de patiënt per email. Middel: het osteopathie softwarepakket Crossuite en boekhoudkundig.

2. Ten behoeve van het medisch dossier.

Het medisch dossier bevat de, volgens de AVG, bijzondere categorie persoonsgegevens. De verwerking van deze bijzondere categorie van persoonsgegevens is niet verboden voor hulpverleners in de gezondheidszorg, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de goede behandeling van de betrokkene of het beheer van de beroepspraktijk. Dit betreft ten eerste de informatie zoals gevraagd in het intake-formulier en gaat om gegevens over de gezondheid van de patiënt. Deze informatie wordt verstrekt door de patiënt zelf. Ten tweede bevat het dossier de consult verslagen.

Doel: Voor het verlenen van een goede behandeling, waarbij het opstellen van het onderzoeks- en behandelplan en het bijstellen daarvan. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. Middel: intake-formulier en consult verslagen, opgeslagen in osteopathie softwarepakket Crossuite.

Delen met derden: Het medisch dossier wordt niet met derden (huisarts, zorgverzekeraar, ed.) gedeeld, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijn medisch dossier: De praktijk is verplicht om medische dossiers van patiënten twintig jaar te bewaren ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goede hulpverlening voortvloeit’. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Medische dossiers van overleden patiënten moeten nog twintig jaar bewaard worden na de laatste wijziging in het dossier.

Privacy rechten patiënt: De privacy rechten van de patiënt staan zowel op de website onder Privacy Statement en in de afspraaksbevestiging.

Privacy verklaring: Voor uw eerste consult wordt u gevraagd een intake-formulier in te vullen, waarin u naast uw NAW-gegevens tevens uw klacht en medische geschiedenis vermeld. Deze gegevens bespreken we tijdens het eerste consult en helpen bij het opstellen van het behandelplan. Uw gegevens vallen onder het beroepsgeheim en worden niet verstrekt aan andere derden (huisarts, zorgverzekeraar, ed) tenzij u toestemming heeft gegeven. Uw medisch dossier wordt conform de wet 20 jaar bewaard. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Referenties:

Handleiding algemene verordening gegevensbescherming: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleidingalgemeneverordeninggegevensbescherming.pdf